top of page
Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) Hakkında

Tasarımdan Üretime: Türkiye’de Hazır Giyim Sektöründe Dijital Dönüşüm Projesi (METAMORPHOSIS) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği kapsamında işletmelerin iç ve dış piyasada rekabet gücünün artırmaya yönelik olarak tasarlanan  ve 7 yıllık dönemler halinde uygulanan    Operasyonel    Programları   bünyesinde    toplayan    bir    çatı

programdır.  T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan RSP, verimliliğin artırılmasını ve sanayileşmenin hızlandırılmasını, ihracata yönelik rekabetçi bir üretim yapısının geliştirmesini amaçlamaktadır.

RSP 2014-2020 yıllarını kapsayan döneminde, Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltarak ve verimliliği artırarak ülkemizin rekabet gücünü yükseltmeyi hedefleyen proje fikirlerini destekleyen "Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı (RYOP)" uygulanmaktadır.

RYOP kapsamında, imalat sanayinin dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlayan; KOBİ’leri yeni teknolojilerle buluşturan, Ar-Ge faaliyetleri uygulayan, kamu özel sektör iş birliğini teşvik eden, yenilikçi üretim yöntemleri kullanmayı ve yeni ürünler geliştirmeyi hedefleyen projelere mali destek sağlanmaktadır.

Rekabetçi sektörler programı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/ ziyaret ediniz.

METAMORPHOSIS Projesi Hakkında

Hazır Giyim ve tekstil sektörleri, GSYİH'nın yaklaşık %6.7'sini, imalat üretiminin %14'ünü ve toplam imalat istihdamın %26'sını temsil ederek Türkiye ekonomisinin merkezinde yer almaktadır.

Yüksek kaliteli ürünler, büyük pazarlara yakınlık, üretim organizasyonunun esnekliği ve hızı, insan kaynağı gibi faktörler, Türkiye ekonomisinde katma değer yaratan lokomotif sektörlerinden olan Türk hazır giyim ve tekstil sektörlerinin uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmaktadır. Tüm bu avantajlara rağmen; sektörde tasarımın dijitalleşmesinin yeterli düzeyde olmaması, dış pazarda gelişmiş ülkelerle ve büyük firmalarla rekabeti güçleştirmektedir.

Shirts

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) yararlanıcısı olduğu METAMORPHOSIS Projesi’nin  genel amacı Hazır Giyim ve Tekstil  işletmeleri ile aracı kurumların rekabet gücünü artırarak Türkiye hazır giyim ve tekstil sektörlerinin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu sağlamaktır. Proje dijital dönüşüm, uluslararası uygulamalara uyum ve çevre dostu çözümler önererek Türkiye'deki Hazır Giyim ve Tekstil Sektörleri’nde faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Proje faaliyetleri kapsamında ulaşılması hedeflenen temel çıktılar;

 • Hazır Giyim ve Tekstil Sektörleri  için dijital dönüşüm yol haritasının geliştirilmesi ve sektörlerin  dijital yetkinliklerinin artırılması,

 • Hazır Giyim ve Tekstil Sektörleri’nin dijital dönüşümüne ve sosyal uygunluk gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri geliştirilmesi ve sağlanması,

 • Uluslararası standartlara uyumlu, çevre dostu üretim anlayışında tekstil uygulamalarının artırılmasına yönelik yeni test ve analiz hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır.

İHKİB Hakkında
ihkib_tr.png

Kökleri 1978 yılına dayanan ve Türkiye’ye ihracatı öğreten birlik olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörü’nü en etkin şekilde temsil ederek sektörel ihracatı niteliksel ve niceliksel anlamda en yükseğe çıkarmayı hedefler. Sektörün en önemli kuruluşlarının başında gelen İHKİB, toplam sektörel ihracatın yaklaşık %70’ini karşılayan üyelerinin ticaret ile ilgili her tür faaliyetini destekler ve üyelerinin dünya genelindeki hızlı dönüşüm sürecine uyum sağlaması yönünde çalışmalar yürütür. Ayrıca İstanbul’u moda merkezi, Anadolu’yu üretim üssü yapma hedefi doğrultusunda araştırma-raporlama, kurumsal iletişim, etkinlik, organizasyon, eğitim faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri, proje, fuar hizmetleri ve yayın faaliyetleri yürütmektedir.

Türk Hazır Giyim sektörünün ulusal-uluslararası platformlarda ve hükümet nezdinde çıkarlarını koruyan İHKİB, üye firmalarının ihracatını desteklemek için:

 • Türk Hazır Giyim Sektörü’nü devlet kurumları nezdinde temsil ederek ihracatın desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktadır. Sektörün soru ve sorunlarını ilgili mercilere iletmek, iletilen konuların takipçisi olarak çözümler üretilmesini sağlamak öncelikleri arasında yer almaktadır.

 • Sektöre nitelikli iş gücü kazandıracak eğitim faaliyetleri, tasarım gücü ve inovasyona yönelik çalışmalar düzenlemektedir.

 • Türk Hazır Giyim Sektörü’nün katma değerli ihracatını destekleyecek ve Türk moda endüstrisinin gücünü dünyaya tanıtacak etkinlik ve organizasyonlar düzenlemektedir. (Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması, Fashion Week Istanbul)

 • Alt sektörlerin rekabetçi yapısını güçlendirecek UR-GE kümelenme projeleri organize etmektedir.

 • Ulusal ve uluslararası fon kaynakları ile üyelerine dijital dönüşüm, moda tasarımı ve ihracata yönelik ürünler için laboratuvar testleri vb. konularında destek vermektedir.

 • Uluslararası algı ve tanıtım çalışmaları kapsamında hedef pazarlarda muadil kuruluşlarla iş birlikleri yaparken aynı zamanda sektörün uluslararası alanda etkin şekilde tanıtımına da destek vermektedir.

 • İhracatçı firmalara ve sektöre yol gösterecek ve farkındalığı artıracak toplantı ve webinarlar düzenlemektedir. 

 • Sektörün üretim ve teknolojik kapasitesini geliştirecek yatırım teşvik mekanizmaları için ilgili Bakanlıklarla çalışmalar yürütmektedir.

 • Düzenlediği sanal-fiziki fuar ve heyetler ile sektörün gücünü dünyaya duyurmak öncelikleri arasında yer almaktadır. 

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk  ve Sürdürülebilirlik çerçevesinde üyelerinin ve sektörün desteklenmesine yönelik projeler üretmektedir.

 • İhracata yönelik devlet desteklerinden ihracatçı firmaların maksimum düzeyde yararlandırılmasını sağlamaktadır.  

Paydaşlar
Dijital Dönüşüm Merkezi

Dijital dönüşüm ile ilgili uygulama örneklerinin diğer sektörler bazında da incelenerek, sürekli gelişen ve değişen bu ekosistemlerin sektörel olarak takip edilmesi ve bu teknolojilerin KOBİ'lere uyarlanmasında rehberlik edilmesini amaçlayan Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM), 1.362 m² alan üzerinde kurulu olup çağın gerekliliklerine uygun bir altyapının oluşturulması, hazır giyim ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ve yenilikçi girişimcilerin dijital becerilerinin artması yönünde faaliyetler yürütmektedir. Tasarım aşamasından üretime, son teknoloji ekipman ve yazılımlar ile çağın yeni ve global çalışma sistemine göre yapılandırılan DDM; bünyesinde yer alan yüksek teknolojik altyapıyı sektörün hizmetine sunarak sektörün dijital olgunluk seviyesini belirlemekte, danışmanlık hizmetleri ile yeni nesil üretim ve tasarım alanında dijital çözümler sunmakta, bünyesinde yapay zeka, sensor teknolojileri, robotik, büyük veri yönetimi, 3D tasarım, 3D kalıp gibi alanlarda eğitimler vererek dijitalleşme yolunda liderlik yapmayı hedeflemektedir.

EKOTEKS
ekoteks türkçe logo.png

Ekoteks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti., 1998 yılında İHKİB (İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon ve İhracatçılar Birliği)’in yatırımıyla kurulmuştur. Uluslararası geçerliliği olan TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonuna sahip olup yerli markalar ve Türk Tekstil sektörüne destek olabilmek amacı ile faaliyet göstermektedir. Bünyesindeki farklı laboratuvar bölümleri ile alanında deneyimli ve dinamik kadrosuyla tüm kumaş, dikili ürün ve aksesuarları hassasiyetle test etmekle birlikte dünya çapında 3.000’in üzerinde uluslararası ve lokal kuruluşlara hizmet vermektedir.

ima-logovektörel.png
İstanbul Moda Akademisi

Bugünün ve geleceğin moda eğitim platformu olarak ilgili tüm alanlarda yenilikçi ve modern bir yaklaşımla eğitim faaliyetleri yürüten Türkiye’nin en yetkin moda okullarından biridir. İMA’nın hedefi; Türkiye’nin en temel endüstrilerinden hazır giyim ve tekstil alanına, sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı ve yenilikçi işgücünü kazandırmak, sektörün rekabet gücünü artıracak moda tasarımcıları yetiştirmektir. Dünya çapında başarısı kanıtlanmış sistem ve yapıları bünyesine adapte eden İMA, University of Arts London/London College of Fashion ile akademik alanda stratejik ortaklık yürütür, bununla birlikte Uluslararası Moda Okulları Birliği (International Foundation of Fashion Technology Institutes, IFFTI) yönetim kurulunda yer alır. Son teknolojiyle donanmış eğitim binası ve bünyesinde yer alan Türkiye’nin en geniş moda kütüphanesi İMA’yı moda eğitiminde dünyanın seçkin okulları arasına sokan özelliklerden sadece birkaçıdır.

 

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir
logoWithProjectLabel_.png
bottom of page