top of page

Bileşen 1

125
Tasarımcı ve Üretici firma
_DSC4087.jpeg

 

Tasarımcı ve üretici firmaların yanı sıra, sektördeki değer zinciri aktörleri ve paydaşlar ile  sektöre yönelik beklentilerin belirlendiği toplantılar gerçekleştirilmektedir.

Bu bileşenin öncelikli hedefi, ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinin paydaş olarak katılımıyla hazır giyim sektörüne yönelik güçlü bir dijital dönüşüm stratejisi ve yol haritasının oluşturulması ve Avrupa Birliği’ndeki sektörel uygulamaların ülkemize taşınmasıdır. Bu kapsamda sektörde faaliyet gösteren 125 üretici ve tasarımcı firma için dijital olgunluk değerlendirmesi gerçekleştirilerek, firmaların dijital olgunluk seviyelerini gösteren detaylı raporlar sunulmaktadır.

Bileşen 2

Bu bileşenin öncelikli hedefleri; moda tasarımı alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik yenilikçi dijital eğitimler geliştirilmesi ve sunulması, İHKİB bünyesinde kurulacak Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) ile üretim alanında faaliyet gösteren işletmelerin dijital dönüşüm alanındaki olanaklarının güçlendirilmesi ve sektör bileşenlerinin dünyadaki sosyal uygunluk uygulamaları ve standartları hakkında farkındalık ve yetkinlik kazanmasını sağlamaktır.

125
Tasarımcı eğitimi
25
Firmaya danışmanlık
100
Firma eğitimi
10
Firmaya iş başında eğitim
100
KOBİ temsilcisine
5
Eğitim

İMA bünyesinde dijital dönüşüm süreçlerine uyumlu yeni moda tasarım eğitimleri tasarlanarak iyi uygulama örneklerinin ülkemiz sektörüne taşınması hedeflenmektedir. Benchmarking çalışmaları, iş başında eğitim uygulamaları ve uluslararası çalışma ziyaretleriyle İMA’nın eğitim kapasitesi geliştirilecektir. Bu kapsamda çeşitli KOBİ’lerden 125 tasarımcıya alanında uzman eğitmenler tarafından dijital moda tasarımı eğitimleri verilecektir.

İHKİB bünyesinde bu proje kapsamında kurulan Dijital Dönüşüm Merkezi’nin (DDM) sektörün dijital dönüşümüne yönelik hizmetler sunması hedeflenmektedir. DDM bünyesinde üretim alanında faaliyet gösteren işletmelere yönelik dijital dönüşüm eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak ve sektördeki potansiyel müşteri portföyü geliştirilecektir.

Bu kapsamda;

  • İşletmelerin dijital dönüşüme geçişte olgunluk analizlerinin gerçekleştirilmesi ve çözüm ortakları ile danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

  • Dönüşüm çalışmalarının sonuçlarının işletme özelinde izlenmesi,

  • Dijital dönüşüm ile ilgili uygulama örneklerinin diğer sektörler bazında da incelenerek, sürekli olarak gelişen ve değişen bu ekosistemlerin sektörel olarak takip edilmesi,

  • Bu teknolojilerin firmalara uyarlanmasında rehberlik edilmesi  ve bu kapsamda seçilen 100 firmaya eğitim, 25 firmaya ise danışmanlık hizmeti sunulması,

  • Ayrıca firmaların ilgili dijital dönüşüme ilişkin fon kaynakları için ön fizibilite analizi desteği imkânı sunulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, DDM bünyesinde sosyal uygunluk alanında da eğitim ve danışmanlık faaliyetleri verilecektir. Bu kapsamda 100 KOBİ temsilcisi için farklı seviyelerde 5 eğitim gerçekleştirilecektir. Seçilen 10 firmanın sosyal uygunluk düzeyleri belirlenerek iş başında eğitim hizmeti alması sağlanacaktır.

Bileşen 3

EKOTEKS bünyesinde çevre dostu tekstil uygulamalarının desteklenmesi için yeni test ve analiz metodolojileri  geliştirilecek, bu yeni uygulamalar iş başında eğitimler ile desteklenecektir. Ayrıca organik Türk pamuğunun diğer pamuklardan ayırt edilebilmesini sağlayacak özel metodolojiler geliştirilecek ve Türk pamuğunun dünyadaki tanınırlığının artırılması da sağlanacaktır.

Proje kapsamında KOBİ’lere 100 adet test hizmeti desteği sağlanacaktır.

Bu bileşenin öncelikli hedefi, İHKİB’in yatırımıyla kurulan ve 1998 yılında bu yana uluslararası geçerliliği olan bağımsız bir laboratuvar olarak çalışmalarına devam eden EKOTEKS’in test ve analiz metodolojileri alanındaki kapasitesinin geliştirilmesidir.

KOBİ'lere
100
Test hizmeti
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir
logoWithProjectLabel_.png
bottom of page